Om Karl Ove Knausgård (2018-2020)

Vøllo, Ida Hummel: Functions of autoreception: Karl Ove Knausgård as author-critic and rewriter. [Phd-avhandling – University of Edinburgh, 2019]. 265 s.

Dahl, Espen: "Knausgård og det stillferdige kallet fra det hverdagslige". I: Kallsvariasjoner : postsekulære kall i skandinavisk litteratur. Stine Holte (red.) Oslo: Novus 2018, s. 207-225

Gujord, Heming: "Skam - Karl Ove Knausgård". I: H. Gujord: Fløgstad verk : skriftprosessar : produksjonslinjer. Oslo: Samlaget 2018, s. 502-512

Fløgstad, Kjartan: "Preposisjonar som tar demokrati". I K. Fløgstad: Etter i saumane: kultur og politikk i arbeidarklassens hundreår. Oslo: Gyldendal 2016, s. 286-308

Schwartz, Camilla: "Forfatteren som læser: Litteratur i brug hos Karl Ove Knausgård, Tomas Espedal og Pablo Llambías". I: Anne-Marie Mai (red.) Litteratur i brug. Hellerup: Spring 2019, s. 163-183

Fossen, Tora Ask: Knausgårds lesning av nazismen: Gjenkjennelse som leserstrategi i "Navnet og tallet", Min kamp 6. [Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap – Universitetet i Oslo, 2019]

Fossen, Tora Ask: "Knausgårds lesning av nazismen. Gjenkjennelse som lesestrategi i «Navnet og tallet» i Min kamp 6". Edda, årg. 107, nr. 2, 2020, s. 100-112

Fossen, Tora Ask: "Vilje til avmakt". Bokvennen litterær avis. Årg. 31, nr. 10 (2019), s.  12-14

Otterbeck, Martin Hegstad: Ut i det åpne - En komparativ analyse av den skandinaviske resepsjonen av Karl Ove Knausgårds "Min kamp". [Masteroppgave – Universitetet i Bergen 2020].

 

Beyer, Anders: "Vente: Festspillsjef Anders Beyer i samtale med Karl Ove Knausgård om forestillingen Venter på Festspillene i Bergen 2019". Norsk Shakespeare tidsskrift, nr. 1, 2019, s. 94-100

Farsethås, Ane: "Med seg selv som filter". I: Ane Farsethås: Grenseverdier. Oslo: Cappelen Damm  2018, s. 66-110.

Lindmo, Anne: KOK om Munch-utstillingen. NRK Lindmo 27.04.2017

 

Sala, Michael: "The Struggle in Karl Ove Knausgaards's My Struggle". I: Jo Parnell (red.): New and experimental approaches to writing lives. London: Red Globe Press 2019, s. 82-98

Haas, Claude: "On the Demise of autobiography in the whirl of autofiction / Vom Untergang der Autobiographie im Strudel der Autorfiktion". Text zur Kunst. September 2019, Heft 115, s. 78-91

Arntzen, Even: "Karl Ove Knausgård – med Hamsun som fetisjistisk orienteringspunkt". I: Even Arntzen: Hamsuns verden: opprør, skapelse og sirkulasjon. Stamsund: Orkana akademisk 2019, s. 239-257.

Edholm, Roger: ""Det är inte sant, men det är likväl sant": litteraritet, referentialitet och gränsöverskridandets etik i Karl Ove Knausgårds Min kamp". Edda. Årg. 105, nr. 4, 2018, s. 304-321

Kenway, Jenessa. "Lost in Thought: The Blurring of Life and Art in the Visual Realism and Superrealism of Gustave Courbet, Duane Hanson, and Karl Ove Knausgaard." Soundings: An Interdisciplinary Journal 102, nr. 1, 2019, s. 61-88.

Sjögren, John: "Vilse på vägen till Gud". I: J. Sjögren: Återställelsens glädje: en essä om att komma hem. Skellefteå: Artos 2017, s. 43-73

Meekings, Sam: "Writing through Loss: The Rise of Grief Narratives through the Lens of Linville’s Self-complexity Theory", Life Writing 16:3, 2019, s. 413-427

Hustvedt, Siri. "I Scream, You Scream, We All Scream." The New York Times Book Review, 05.05.2019, s. 12.

Prideaux, Sue: "A struggle not to scream". The Spectator 20.04.2019

Bulie, Kåre: "De stor følelsene: Knausgård som kunstkritiker". Vinduet, nr. 3, 2019, s. 8-17

Slaatta, Tore: "Knausgårds viktigste kamp". Samtiden. Årg. 128, nr. 3, 2018), s. 114-121

Slaatta, Tore: "Skjønnlitteraturen og forfatterens makt". I: Tore Slaatta (red.): Iverksettelse : Fire studier av kunst, autonomi og makt. Oslo: Universitetsforlaget 2018, s. 36-116

Fleischer, Eiler Nils: "Døden er det siste store utenfor". Vinduet, nr. 4, 2018, s. 100-107

Gunn, Olivia Noble: [review]. Scandinavian Studies. Årg. 90, nr. 2, 2018, s. 293-299

Tjønneland, Eivind: Kitsch fra Knausgård. Ny Tid 01.07.2019

Tromp, Carline: Se på fuglene. Klassekampen Bokmagasinet 18.05.2019

Haarder, Jon Helt: "Knausenstein’s monster. portraits of the author in a post-anthropocentric mirror". Textual Practice 19.08.2019, s. 1-18

Bordemann, Suzanne: "«For forfatteren er nemlig et viktig menneske»: Om autentisitetsbegrepet med særlig fokus på Christa Wolfs poetikk". Norsk litteratur­vitenskapelig tidsskrift, nr. 1, 2020, s. 25-39

Childs, Jason: "End Without End." American Book Review, vol. 40, nr. 2, 2019, s. 17-19.

Franklin, Ruth: "Knausgaard devours himself". The Atlantic Monthly 01.11.2018, s.106-119

Garner, Dwight. "A Brutal Slog Through Knausgaard's Series-Ender". The New York times 18.09.2018

Mendelsohn, Daniel: [Review]. The New York Times Book Review 30.09.2018

Evers, Stuart: [Review]. The Spectator 01.09.2018

Power, Chris: "Double Exposure". New Statesman 24.08.2018, s. 36-39

Surén, Odd W.: "Jeg skriver, ergo leser jeg". Vagant, nr. 4, 2018, s. 443-453

Norheim, Marta: Røff guide til Knausgård-universet. NRK 17.09.2020

Helmich Pedersen, Frode: Om Knausgårds Min kamp. [YouTube]. Foredrag Litteraturhuset Bergen 23.04.2020

Lurås, Birgit: "Knausgård og Pluto". Astrologisk Forum. Nr. 4, 2018, s. 14-17

Anonym: Knausgård og Jesus i rollebytte. Herregud.no

Tønder, Finn Bjørn: «Karl Ove Knausgård og Tomas Espedal». I: Finn Bjørn Tønder: Sistesoldater. Roman. Bergen: Bodoni forlag 2016, s. 74-82

Farsethås, Ane: «Tenk om det utenkelige skjedde». Morgenbladet 18.09.2020

Haugen, Karin: Under stjerna. Klassekampen Bokmagasinet. 19.09.2020

Skårderud, Finn: Jeg ville skrive en fantastisk roman, ikke fantastisk god, men fantastisk. Aftenposten 19.09.2020

Krasnik, Martin: Mørket falder på. Weekendavisen Bøger 13.11.2020

Almegård, Mats: Stream of shame med Karl Ove Knausgård. Modern Psykologi nr. 6/7. 2017. S. 22-30

Skotte, Kim: "Der skal betales en pris for det vi skriver om…" [Samtale med KOK og Tomas Espedal]. Louisiana magasin, nr. 45, 2016, s. 50-57

Brenner, Hans Olav: Brenner & bøkene. NRK 12.11.2014

Trier, Emil: Den andre Munch. NRK 06.06.2018

 

Andersson, Magnus: Spin-off. Klassekampen 27.05.2019

Bringeland, Sjur Haga: Kviskreleiken. Dag og Tid 24.05.2019

Lønsted, Waldemar: Da Solveig blev muteret til fraskilt sosu-assistent med døende mor og gravid0020teenagerdatter. Information 28.05.2019

Halvorsrød, Hilde: Solveig, slik Knausgård ser det. [Online]. www.scenekunst.no 24.05.2019

Myrbråten, Charlotte: Poetisk og løsrevet om Solveig. Bergens Tidende 24.05.2019

Sandvik, Eystein: Knausgård overdøves av Grieg. NRK 23.05.2019

Selmer-Anderssen, Per Christian: Knausgårds Solveig er interessant, men forsvinner i festspillene. Aftenposten 23.05.2019

Skanding, Maja Sievers: Gamle stykker om igjen. [Online]. www.ballade.no 28.05.2019

Syvertsen, Emil Otto: Sterke øyeblikk i forestillingen «Venter». Fædrelandsvennen 24.05.2019

Michelsen, Thomas: Masser af smerte i Knausgårds tekst. Politiken 24.05.2019

 

Beyer, Anders: Solveig venter ikkje lenger. Vårt Land 22.05.2019

Liisberg, Erlend: Festspill-pliktarbeid fra Knausgård. Bergens Tidende 29.05.2019

Bredsdorff, Thomas: Hvorfor i grunden læse Knausgård? Politiken 30.05.2019

 

Folkvord, Ingvild: "The Fear of “das Volk”: Karl Ove Knausgård’s Reactions to Terrorism". Scandinavian Studies, nr. 3, 2020, s. 390-410

Refsum, Christian: ""A love relationship is not a place for refuge, it is the place to be": The Theme of Love in Karl Ove Knausgård's Min kamp". Scandinavian Studies, nr. 3, 2020, s. 369-389

Magnússon, Gísli: "The Aesthetics of Epiphany in Karl Ove Knausgård's Min kamp". Scandinavian Studies, nr. 3, 2020, s. 348-368

Gunn, Olivia Noble: "Growing Up: Knausgård on Proust, Boyishness, and (Straight) Time".

Scandinavian Studies, nr. 3, 2020, s. 325-347

Ven, Inge van de: "Guys and Dolls: Gender, Scale, and the Book in Elena Ferrante's Neapolitan Novels and Karl Ove Knausgård's Min kamp". Scandinavian Studies, nr. 3, 2020, s. 296-324

Sjølyst-Jackson, Peter: "Confession, Shame, and Ethics in Coetzee and Knausgård". Scandinavian Studies, nr. 3, 2020, s. 274-295

Kjelstrup, Kristian: "Knausgård og reiseskildringen". [Replik til Rindahl 19.01.19]. Vagant, nr. 1/2, 2019, s. 170-172

Rindahl, Michael: "Til Russland uten egenskaper". [Replikk til Kjelstrup 14.04.18]. www.vagant.no 19.01.2019

Wilson, Leigh: "Should We Believe? The Fictional, the Virtual and the Real in the Contemporary Novel". Textual practice, årg. 34, nr. 2, s. 215-233.

Bennett, Kelsey L.: "On not knowing Knausgaard". The Hopkins Review, årg. 12, nr. 1, 2019, s. 97-105.

Hägglund, Martin.: "Love". I: Martin Hägglund: This Life : Secular Faith and Spiritual Freedom. New York: Pantheon Books 2019, s. 90-123.

Brömmling, Ulrich: [Rezension]. NORDEUROPA-Forum Heft 2020, s. 49-54

Pyythinen, Olli: "Confessions of a troubled Parrhesiast : Writing as a mode of Truth-Telling about Self in Karl Ove Knausgaard’s My Struggle". Digithum, nr. 24, s. 48-60.

Luque Amo, Álvaro: "Coraje de la verdad y escritura autobiográfica en "La muerte del padre" de Karl Ove Knausgård". Tropelias, nr. 5, 2019, s. 110-119.

Silva, Camilo Gomide Cavalcanti: "Os escritores que não queriam inventar". FronteiraZ, nr. 21, 2018, s. 92-108.

Rabjerg, Bjørn: "Knowledge and ethics in literature A perspective on literature through the lenses of Karl Ove Knausgård and K.E. Løgstrup". Res Cogitans, vol. 13, nr. 1, 2018, s. 135-146.

Kämmerlings, Richard: [anmeldelse]. Die Welt 23.06.2018

Müller, Burkhard: [anmeldelse]. Süddeutsche Zeitung 07.06.2017

Bos, Christian: Frankfurter Rundschau 02.06.2017

Keel, Aldo: Knausgårds letztes Gefecht. Neue Zürcher Zeitung 23.05.2017

Kämmerlings, Richard: Mit „Kämpfen“ hat Knausgård sich selbst eingeholt. Die Welt 23.05.2017

Orthofer, M.A.: My Struggle: Book Six (The End). [Meta-anmeldelse]. The complete review

Praschl, Peter: Star-Autor Knausgård schreibt jetzt Essays über Kot. Die Welt 12.11.2016

Schmidt, Christian: Alles im Windeleimer. Süddeutsche Zeitung 29.11.2016

Junghänel, Frank: Die Poesie der Milchzähne. Frankfurter Rundschau 13.10.2017

Müller, Burkhard: Erstaunliches vom Dachs. Süddeutsche Zeitung 10.10.2017

Freund, Nicolas: Die Jahreszeit des Nordens. Süddeutsche Zeitung 23.12.2017

Kämmerlings, Richard: Im herrlichsten Sommer ist die Seele am Gefrierpunkt. Die Welt 26.05.2017

Scheuermann, Silke: Sein Kampf, ihr Kämpfen und das Glück an sich. Frankfurter Allgemeine Zeitung 17.05.2018

Encke, Julia: Alles ist zyklisch. Frankfurter Allgemeine Zeitung 17.06.2018

Greiner, Ulrich: [anmeldelse]. Die Zeit 05.07.2018

Haas, Franz: Eine unendliche Selfie-Geschichte. Neue Zürcher Zeitung, 24.07.2018

Junghänel, Frank: [anmeldelse]. Frankfurter Rundschau, 23.07.2018

Müller, Burkhard: Wenn im Garten sanft der Rasensprenger winkt. Süddeutsche Zeitung 27.06.2018

Steinfeld, Thomas: Der Idiot. Süddeutsche Zeitung 15.10.2019

Soboczynski, Adam: Nein, nein. Die Zeit 08.10.2020

Wenzel, Tobias: Scham und Schuld. Deutschlandfunk Kultur 18.10.2020

Horst, Johanna-Charlotte: Die Begierde nach der 13-Jährigen. Süddeutsche Zeitung 24.10.2020

Praschl, Peter: [anmeldelse]. Die Welt, 14.11.2020

Steinmetzger, Ulrich: Skandal und Nabelschau. Westdeutsche Allgemeine Zeitung 09.11.2020

Urban-Haller, Peter: Tiefer Blick in die Seele eines Lehrers. Deutschlandfunk Kultur 17.10.2020

Wenzel, Tobias: [anmeldelse]. WDR Buchkritik 19.10.2020

Kämmerlings, Richard: Edvard Munch sehen wie zum ersten Mal. Die Welt 29.09.2019

Reichert, Kolja: Wir sehen uns. Frankfurter Alllgemeine Zeitung 08.10.2019

Lorch, Catrin: Versuch eines Laien. Süddeutsche Zeitung 11.10.2019
Wach, Alexandra: Edvard Munch in Düsseldorf: Große Sehnsucht. Der Standard 05.11.2019

Høeg, Mette: Flere steder endnu mere læsværdig end Min kamp. Berlingske 21.02.2020

 

...
[Tilbake til Karl Ove Knausgård-bibliografi]