Tilvekst  mars 2017 - desember 2017

Av Karl Ove Knausgård

Karl Ove Knausgård (tekst) og Thomas Wågström (foto): På jorden. [Oversatt av Marie Lundquist]. Stockholm: Max Ström 2015. 48 s. [Parallelltittel: On earth, oversatt til engelsk av Ingvild Burkey].

Så mye lengsel på så liten flate: en bok om Edvard Munchs bilder. Oslo: Oktober 2017, 233 s.

Så mye lengsel på så liten flate. [Utdrag av boka]. Klassekampen 06.05.2017

"Mot skogen". [Utdrag av boka]. Atlas [online]. 24.05.2017

"Kassemennesket". [Parallelltittel: Box People, oversatt av Annabelle Despard]. I: Thomas Wägström: In heaven on earth. Stavanger: Pelikanen 2017

Mot skogen: Knausgård om Munch. [Utstillingskatalog]. Oslo: Munchmuseet 2017, 106. s.

Towards the forest: Knausgård on Munch. Oslo: Munchmuseet 2017, 106. s.

"The Other Side of the Face". The Paris Review 28.05.2014

"Karl Ove Knausgård kan inte värja sig mot Cindy Shermans skräckfotografier". Dagens Nyheter 13.10.2013

"På andra sidan av det mänskliga". Dagens Nyheter 26.10.2014

"Ansiktets baksida". Svenska Dagbladet 17.08.2014

"Jag förstod plötsligt vad döden innebar". Dagens Nyheter 08.11.2015

"Dankrede aus Anlass der Verleihung des Österreichischen Staatspreises für Literatur 2017". [Takketale for den østerrikske statsprisen for litteratur, lest opp i KOKs fravær 28.07.2017]. Bundeskanzleramt Österreich [Online]

"Speech of acceptance for Jerusalem prize". [Takketale ved mottakelsen av Jerusalem Prize 11.06.2017]. www.jbookfair.com

"Verden er enkel og forutsigbar". [Appell under "Folkets klimamarsj" holdt foran Stortinget 2. september 2017]. Klassekampen 05.09.2017

[også publ. som] Den norska girigheten förstör planeten. Expressen 06.09.2017

Out of the world. [Ute av verden]. Oversatt av Karl Dickson og James Anderson. London: Arcadia 2003. 688 s.

Im Winter. Mit Bildern von Lars Lerin. [Om vinteren]. Oversatt av Paul Berf. München: Luchterhand 2017. 320 s.

Om sommaren. Med bilder av Anselm Kiefer. Oversatt av Staffan Söderblom. Stockholm: Norstedt 2017. 404 s.

Om sommeren. Med bilder av Anselm Kiefer. Oversatt av Sara Koch. Københvan: Lindhardt & Ringhof 2017. 354 s.

Zomer [Om sommeren]. Bilder av Anselm Kiefer. Oversatt av Sofie Maertens og Maude Jenje. . Amsterdam: De Geus 2017. 429 s.

"Preface: On Edvard Munch". I: Edvard Munch: between the clock and the bed. Gary Garrels, Jon-Ove Steihaug og Sheena Wagstaff (red.). New York: Metropolitan Museum of Art 2017, s. 10-15

Kämpfen: Roman [Min kamp. Sjette bok]. Oversatt av Paul Berf og Ulrich Sonnenberg. München: Luchterhand 2017. 1280 s.

Im Herbst. Mit Bildern von Vanessa Baird. [Om høsten]. Oversatt av Paul Berf. München: Luchterhand 2017. 288 s.

Moja borba. Cetvrta knjiga. [Min kamp. Fjerde bok]. Oversatt av Anja Majnaric. Zagreb: Oceanmore 2017.

Kavgam 4. Karanlikta dans. [Min kamp. Fjerde bok]. Oversatt av Ebru Tüzel. Haramidere-Istanbul: Monokl Edbiyat 2017

Kesä. [Om sommeren]. Oversatt av Jonna Joskitt-Pöyry. Helsinki: Like 2017.

La meva lluita 5. Dies de pluja. [Min kamp. Femte bok]. Oversatt av Alexandra Pujol Skjønhaug. Barcelona: L'altra editorial 2017.

Lupta mea. dansand in intuneric. [Min kamp. Fjerde bok]. Oversatt av Ivona Berceanu . București: Litera  2017.

No Inverno. [Om vinteren]. Bilder av Lars Lerin. Oversatt av Pedro Fernandes. Lisboa: Relogio d'Agua 2017

La mia battaglia. La morte del padre. [Min kamp. Første bok]. Oversatt av Margherita Podestà Heir. Milano: Feltrinelli 2014. 512 s.

La mia battaglia. Un uomo innamorato. [Min kamp. Andre bok]. Oversatt av Margherita Podestà Heir. Milano: Feltrinelli 2015. 656 s.

La mia battaglia. L'isola dell'infanzia. [Min kamp. Tredje bok]. Oversatt av Margherita Podestà Heir. Milano: Feltrinelli 2016. 496 s.

La mia battaglia. Ballando al buio . [Min kamp. Fjerde bok]. Milano: Feltrinelli 2016. 560 s.

La mia battaglia. La pioggia deve cadere. [Min kamp. Femte bok]. Milano: Feltrinelli 2017. 656 s.

Mi lucha. Tiene que llover. [Min kamp. Femte bok]. Oversatt av Kirsti Baggethun og Asunción Lorenzo. Barcelona: Anagrama 2017. 696 s.

Jesień. [Om høsten]. Bilder av Vanessa Baird. Oversatt av Milena Skoczko. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2016. 240 s.

Zima. [Om vinteren]. Bilder av Lars Lerin. Oversatt av Milena Skoczko. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2016. 276 s.

Wiosna. [Om våren]. Bilder av Anna Bjerger. Oversatt av Milena Skoczko. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2017. 232 s.

Lato. [Om sommeren]. Bilder av Anselm Kiefer. Oversatt av Milena Skoczko. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2017. 448 s.

Mon Combat. Jeune homme. [Min kamp. Tredje bok]. Oversatt av Marie-Pierre Fiquet. Paris: Denoël & D'Ailleurs 2016. 592 s.

Mon Combat. Aux confins du monde. [Min kamp. Fjerde bok]. Oversatt av Marie-Pierre Fiquet. Paris: Denoël & D'Ailleurs 2017. 656 s.

My struggle. Book four. [Min kamp. Fjerde bok]. Oversatt av Don Bartlett. New York: Archipelago Books 2015.

My struggle. Book five. [Min kamp. Femte bok]. Oversatt av Don Bartlett. New York: Archipelago Books 2016.

Autumn. Med bilder av Vanessa Baid. Oversatt av Ingvild Burkey. London: Harvill Secker 2017. 240 s.

Winter. Med bilder av Lars Lerin. Oversatt av Ingvild Burkey. London: Harvill Secker 2017. 272 s.

Tandberg, Ole Anders: Min kamp: av Karl Ove Knausgård i en dramatisering av Ole Anders Tandberg. [Teatermanus. Urpremiere 29. august 2015 på Stadsteatern  Stockholm. Norsk premiere Riksteatret Kristiansand 2. september 2016]. Oslo: Riksteatret 2016. 139 s.

 
Om Karl Ove Knausgård 

Holm-Hansen, Lars: Knausgård og Heidegger. Vinduet, nr. 4, 2017, s. 98-108

Thuswaldner, Anton:  Laudatio auf Karl Ove Knausgård. [Pristale ved utdelingen av den østerrikske statsprisen for litteratur 28.07.2017]. Bundeskanzleramt Österreich [Online]

Persson, Anders: "Karl Ove Knausgård: Intimt offentliggjörande". I: Sociologi genom litteratur. Christofer Edling og Jens Rydgren (red.). Lund: Arkiv förlag 2015, s. 189-200

Løvaas, Kari: "Skjære i stykker masken: stil og risiko (Karl Ove Knausgård)". I: Kari Løvaas: Og de skjønte at de var nakne: om skam og beskyttelse. Heimdal: Den grønne malen 2013, s. 197-221.

Hauge, Hans: "Har Karl Ove Knausgård dårlig musiksmag?". I: Medier, historie og mening: studier i kulturelle formidlingsformer. Jahn H. Thon og Andreas G. Lombnæs (red.). Kristiansand: Portal 2017, s. 157-170

Hauge, Hans: "Kulturradikalisme Kristendom Knausgård". I: Kristendommens fornuft: Niels Grønkjær 60 år. Birgitte Stokland Larsen og Peter Aaboe Sørensen (red.). København: Anis 2015, s. 241-251.

Hustvedt, Siri: "Ingen konkurranse". I: Siri Hustvedt: Kvinne ser på menn som ser på kvinner: essays om kunst, kjønn og sinn. Oslo: Aschehoug 2017, s. 118-141

Henriksen, Gitte: Knausgård i syv sind. Knausgårds blik- og blikket på Knausgård. Fyens stift [online].

Engelmeier, Hanna: Neues aus Kokanien. Merkur [online] 19.05.2015

Engelmeier, Hanna: Rückkehr ins 21. Jahrhundert. Tageszeitung (taz) 22.05.2017

Bromark, Stian: 700 siders fortellerglede. Ny tid 23.10.1998

Tjønneland, Eivind: Hitler-skrift, bleieskift og skrivedrift med tysk suksess. [Om den tyske mottakelsen av MK6]. Ny Tid 15.06.2017

Landro, Jan H.: "Henrik Vankel". I : Jan H. Landro: Frå Nora til Karl Ove : og 84 andre personar i norsk litteratur. Oslo: Samlaget 2017, s. 147-153

Lezard, Nicholas: Karl Ove Knausgaard discovers the world anew. The Spectator 19.08.2017

Leith, Sam: Cliche, sentimentalism and repetition. The Guardian 06.09.2017

Moi, Toril: Å lese med innlevelse. Morgenbladet 21.07.2017

Behrendt, Poul: "Hvad er en forfatter? : en dobbeltforelæsning". Kritik, nr. 204, 2010, s. 72- 92

Kirkegaard, Astrid Merete: Når virkeligheden bliver til fiktion: om litterære selvfremstillinger i undervisningen. Norsklæreren, nr. 4, 2016, s. 113-117

Stoopendaal, Andrés: [Anmeldelse av Om hösten, om vintern, om våren, om sommaren]. Ord & bild, nr. 2/3, 2017, s. 134-137

Haarder, Jon Helt og Camilla Schwarz: ""Det her er bare noe du dikter opp. Det har ingen verdi": en dialog om virkelighed og fiktion i Karl Ove Knausgårds Min kamp 1-6 (2009-11)". I:
Europæiske romaner efter årtusindskiftet.
Benjamin Boysen, Moritz Schramm og Peter Simonsen (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag 2017, s. 103-121

Haarder, Jon Helt: "A Story We Are Part of: Introducing Performative Biographism by way of reading Karl Ove Knausgård’s My Struggle (and vice versa)". I: Expectations. Henrik Skov Nielsen et al. (red.). Holte: Medusa 2017. s. 118-143

Vieno, Petri: Häpeä: Karl Ove Knausgårdin ensimmäisessä ja toisessa Taisteluniromaanissa. [Masteroppgave – University of Turku 2017]

Hverven, Tom Egil: En knausgård i Tyskland. [Om KOK-symposiet juni 2017]. Klassekampen 10.06.2017

Wiedemann, Katrine: Den skjulte Knausgård. Information 25.03.2017

Bjørnvig, Bo: Hunden. Weekendavisen Bøger 03.03.2017

Bjørnvig, Bo: Pseudo-autenticitetens ødeland.[Om den tyske mottakelsen av MK6]. Weekendavisen Bøger 24.05.2017

Teller, Jürgen: "Zwei Tage bei Karl Ove: Zu besuch beim Schriftsteller in Südschweden". [Fotoreportasje]. Zeit Magazin 16.03.2016

Haagensen, Olaf: Med Hitler i trillekofferten. [Reportasje fra Tyskland og intervju med KOK]. Morgenbladet 02.06.2017

Greiner, Ulrich: Sein großer Gerichtstag. Die Zeit 24.05.2017

Palm Meister, Christine: "Die Aporie von Autobiografie und Autofiktion: Gedanken zu Albert Camus und Karl Ove Knausgard". I: «Bis dat, qui cito dat». Christian Grandl og Kevin J. McKenna (red.). Bern: Peter Lang 2015. s. 633-640.

Erens, Pamela: "Knausgaard's Triumph". Virginia Quarterly Review, nr. 4, 2015, s. 202-207

Malecki, Grzegorz: "Different Notions of Fatherhood in Anime Series Naruto and in the First Part of Karl Ove Knausgård's Autobiographical Novel My Struggle". I: Fatherhood in Contemporary Discourse: Focus on Fathers. Anna Pilinska (red.). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars 2017, s. 206-216.

Andersen, Per Thomas: "Karl Ove Knausgaard and the Transformation of Honor Culture in Late Modern Welfare States". Journal of World Literature , nr. 4, 2016, s. 555-568.

Andersen, Per Thomas: "After Honor: From Egil Skallagrimsson to Karl Ove Knausgård". In: P.T. Andersen: Story and Emotion: A Study in Affective Narratology. Oslo: Universitetsforlaget 2016, s. 150-172

Vermeulen, Pieter: "New York, Capital of World Literature? On Holocaust Memory and World Literary Value". Anglia: Zeitschrift für Englische Philologie, nr. 1, 2017, 67-85.

Sinykin, Dan: The Slow Burn, vol.2: Summer of Knausgaard.[Blogg med 20 bidrag fra flere forfattere]. Post45 (2016)

Meyer, Astrid Hygen: Ingen profet i eget land. [Intervju med danske Knausgård-forskere]. Klassekampen 18.03.2017

Jacobsen, Louise Brix et al.: "De tre positioner og Karl Ove Knausgårds Min kamp". I: Fiktionalitet. Louise Brix Jacobsen et al. (red.). Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur 2013, s. 24-28

Krejberg, Kasper Green: "Den bløde mand og Hitler: Karl Ove Knausgårds modstræbende hyldest til den skandinaviske velfærdsstat". I: Velværelsen: Ny humanistisk velfærdsforskning. Peter Simonsen (red.) Odense: Syddansk Universitetsforlag 2016, s. 143-165

Bredsdorff, Thomas: " Afstand og nærhed i Karl Ove Knausgårds labyrint". I: Distancens patos. Anders Ehlers Dam og Marianne Stidsen (red.). København: U Press 2017, s. 287-295

Andersen, Claus Elholm: Vardagen är skör och poetisk. Hufvudstadsbladet 16.10.2016

Andersen, Claus Elholm: Knausgård om vinteren. Hufvudstadsbladet 24.01.2016

Andersen, Claus Elholm: Brev till en ofödd dotter. Hufvudstadsbladet 03.10 2015

Tiberg, Joar: Trädet är en hund. Aftonbladet 13.06.2017

Hagermann, Maja: "Knausgård’s Strange Approach to Hitler". NORDEUROPAforum.blog 22.05.2017

Esposito, Scott: "The Struggle against Language". The Quarterly Conversation, nr. 44, 13.06.2016

Hannemann, Mathias: Entweder hält es, oder es zerbricht. Frankfurter Allgemeine Zeitung 28.06.2017

Bastkjær, Martin: Nu er vi klar til noget nyt, Knausgård!. Information 11.03.2017

Lingebrandt, Ann: Barnets öga, mannens röst. Helsingborgs Dagblad 08.06.2017

Thente, Jonas: Karl Ove Knausgård: Om sommaren. Dagens Nyheter 05.06.2017

Högström, Jesper: Karl Ove Knausgård: Om våren. Dagens Nyheter 07.02.2017

Beckman, Åsa: Karl Ove Knausgård: Om vintern. Dagens Nyheter 07.11.2016

Jedvik, Hanna: Prosan dansar över boksidorna. Göteborgs-Posten 04.10.2016

Jedvik, Hanna: Knausgårds bok sliter och drar i läsarna. Göteborgs-Posten 07.11.2016

Jedvik, Hanna: Knausgård väjer inte för mörkret och smärtan. Göteborgs-Posten 22.02.2017

Jedvik, Hanna: Finstämt om vardagsliv och villkorslös kärlek. Göteborgs-Posten 09.06.2017

Högström, Jesper: Med barnets blick. Dagens Nyheter 04.01.2016

Svensson, Per: Og "snus" är snus. Helsingborgs Dagblad 19.10.2015

Gunnarsson, Björn: Både kärnfullt och pretentiöst. Hallandsposten 27.05.2017

Gunnarsson, Björn: Pretentiös ovillkorlig kärlek. Hallands Nyheter 11.02.2017

Gunnarsson, Björn: Knausgård är ständigt i fokus. ETC 19.12.2014

Bohman, Therese: Livet bortom bollen. Expressen 12.12.2014

Lingebrandt, Ann: Jakten på det genuina. Helsingborgs Dagblad 01.12.2014

Nyström, Jan-Olov: Knausgårds andra brev till dottern. Norrbottens-Kuriren 08.11.2016

Nyström, Jan-Olov: Inte så bra Knausgård. Norrbottens-Kuriren 07.02.2017

Nyström, Jan-Olov: Knausgård om allt som finns i världen. Norrbottens-Kuriren 03.10.2016

Levin, Daniel: Levda erfarenheter och restprodukter. Göteborgs-Posten 27.10.2014

Svensson, Per: Extra allt. Sydsvenskan 27.10.2014

Eriksson, Therese: Knausgård jagar det ursprungliga. Upsala Nya Tidning 27.10.2014

Rabe, Annina: Trivialt men livsviktigt i Knausgårds nya svit. Expressen 02.01.2017

Malm, Victor: Förtjusande banalt och oemotståndligt. Expressen 29.12.2015

Liljestrand, Jens: Karl Ove Knausgård mansplainar världen. Expressen 09.10.2015

Weyler, Svante: Med den äran. Expressen 01.10.2012

Så tæt på livet som muligt. Perspektiver på Karl Ove Knausgårds "Min kamp". Claus Elholm Andersen (red.). Hellerup: Spring /Alvheim & Eide 2017.

 

Anmeldelser av Så tæt på livet som muligt

Franzen, Mikkel Krause: Bogen om Knausgårds 'Min kamp' går fra det kloge til det forvrøvlede. Politiken 03.06.2017

Prinos, Anne Merethe K.: Knausgård for viderekomne. Aftenposten 23.04.2017

 

Artikler fra Så tæt på livet som muligt

Andersen, Claus Elholm: "At forsøge det umulige: Knausgårds kamp for at forene form og indhold". I: Så tæt på livet som muligt. Perspektiver på Karl Ove Knausgårds "Min kamp". Claus Elholm Andersen (red.). Hellerup: Spring /Alvheim & Eide 2017, s. 18-37

Børdahl, Espen: "'Livet er en gamp, sa kjerringa, hun kunne ikke si k': Om tittelens betydning og funksjon i Min kamp". I: Så tæt på livet som muligt. Perspektiver på Karl Ove Knausgårds "Min kamp". Claus Elholm Andersen (red.). Hellerup: Spring /Alvheim & Eide 2017, s. 38-56

Ven, Inge van de: "Den monumentale Knausgård: Big data, et kvantificeret jeg og Proust for Fabebook-generationen". I: Så tæt på livet som muligt. Perspektiver på Karl Ove Knausgårds "Min kamp". Claus Elholm Andersen (red.). Hellerup: Spring /Alvheim & Eide 2017, s. 57-78

Sjølyst-Jackson, Peter: "'Ut i det store, åpne': Om indre og ytre grenser i Min kamp". I: Så tæt på livet som muligt. Perspektiver på Karl Ove Knausgårds "Min kamp". Claus Elholm Andersen (red.). Hellerup: Spring /Alvheim & Eide 2017, s. 79-94

Schwartz, Camilla: "'Å skrive handler mer om å ødelægge enn om å skape'": Formelle og tematiske splittelses- og reparationsstrategier i Min kamp. I: Så tæt på livet som muligt. Perspektiver på Karl Ove Knausgårds "Min kamp". Claus Elholm Andersen (red.). Hellerup: Spring /Alvheim & Eide 2017, s. 95-112

Behrendt, Poul: "Face off: Skam som plotskaber i Min kamp". I: Så tæt på livet som muligt. Perspektiver på Karl Ove Knausgårds "Min kamp". Claus Elholm Andersen (red.). Hellerup: Spring /Alvheim & Eide 2017, s. 113-147

Rühl, Anna: "'Lite og stygt, men alt som var': Sted og stedløshed i Min kamp. Tredje bog". I: Så tæt på livet som muligt. Perspektiver på Karl Ove Knausgårds "Min kamp". Claus Elholm Andersen (red.). Hellerup: Spring /Alvheim & Eide 2017, s. 148-165

Kjerkegaard, Stefan: "Roman, selfie, selvstigma: Knausgårds kapitulation over for den socialt belastede virkelighed". I: Så tæt på livet som muligt. Perspektiver på Karl Ove Knausgårds "Min kamp". Claus Elholm Andersen (red.). Hellerup: Spring /Alvheim & Eide 2017, s. 166-183

Krouk, Dean: "'Gress, istykkerskrevet': Knausgård som leser av Paul Celan i Min kamp". I: Så tæt på livet som muligt. Perspektiver på Karl Ove Knausgårds "Min kamp". Claus Elholm Andersen (red.). Hellerup: Spring /Alvheim & Eide 2017, s. 184-200

Marttinen, Heta: "Et kunstværk større end livet: Min kamp som (u)naturlig historie". I: Så tæt på livet som muligt. Perspektiver på Karl Ove Knausgårds "Min kamp". Claus Elholm Andersen (red.). Hellerup: Spring /Alvheim & Eide 2017, s. 201-221

Egeland, Marianne: "Forfatteren, friromomet og virkelighetslitteraturen: "Du skal kunne mene hva faen du vil om hva faen som helst som forfatter"". I: Så tæt på livet som muligt. Perspektiver på Karl Ove Knausgårds "Min kamp". Claus Elholm Andersen (red.). Hellerup: Spring /Alvheim & Eide 2017, s. 222-243

Haarder, Jon Helt: "Hvordan er en forfatter (ikke)?: Syv en halv note om det som Knausgård ikke længere vil være i slutningen af Min kamp". I: Så tæt på livet som muligt. Perspektiver på Karl Ove Knausgårds "Min kamp". Claus Elholm Andersen (red.). Hellerup: Spring /Alvheim & Eide 2017, s. 244-266

Melberg, Arne: "Essä/roman : Från Proust via Woolf til Knausgård". I: Så tæt på livet som muligt. Perspektiver på Karl Ove Knausgårds "Min kamp". Claus Elholm Andersen (red.). Hellerup: Spring /Alvheim & Eide 2017, s. 267-280

  

Anmeldelser av Så mye lengsel på så liten flate

Johannesborg, Philip A.: Knausgård imponerer. Universitas 10.05.2017

Gabrielsen, Bjørn: Om å se. Dagens Næringsliv 06.05.2017

Gundersen, Bjarne Riiser: Karl Ove ser på bilder. Morgenbladet 12.11.2010

Ekle, Leif: En annen Munch. NRK [online]. 03.05.2017

Hågvar, Frøydis Benestad Hansen: Så mye lengsel på så liten flate. Kunst, nr. 2, 2017, s. 48

Hovdenakk, Sindre: Munch på det jevne. VG 05.05.2017

Røed, Kjetil: En strålende inngang. Aftenposten 04.05.2017

Bastkjær, Martin: Hvad stiller vi op med Edvard Munch?. Information 19.05.2017

Zahl, Jan: Så mye lengsel. Stavanger Aftenblad 21.05.2017

Syvertsen, Emil Otto: Se på bilder med Karl Ove Knausgård. Fædrelandsvennen 06.05.2017

Walgermo, Alf Kjetil: Kunst med nærvær. Vårt Land 05.05.2017

Wandrup, Fredrik: En reise til Munchs røtter. Dagbladet 04.05.2017

Lind, Ingela: Här har ni Karl Ove Knaugårds estetiska manifest. Dagens Nyheter 14.05.2017

  

Om utstillingen Mot skogen – Knausgård om Munch

Elton, Lars: Kjendisens inntogsmarsj. Dagsavisen 03.05.2017

Kjaaland, Mari: Ikke tapt bak en Knaus. Universitas 10.05.2017

Bahr, Oda: Om å rope i skogen. Morgenbladet 12.05.2017

Helsvig, Simen Joachim: Materiens Munch. Kunstkritikk [Online]. 08.05.2017

Steffensen, Erik: Sjælemaleriet. Weekendavisen 24.05.2017

Haugstad, Børre: En genistrek. VG 04.05.2017

Røed, Kjetil: Knausgårds tvetydige Munch. Aftenposten 04.05.2017

Weirup, Torben: Munch som vi – ikke – kender ham. Berlingske 03.06.2017

Taschwer, Klaus: Karl Ove Knausgård: Kein “Schrei” verstellt den Blick. Der Standard 22.07.2017

Bomsdorf, Clemens: "Der andere Munch". art Das Kunstmagazin, 22.05.2017

Bohman, Therese: Norska demoner. Expressen 21.05.2017

Gjessing, Mona: "Knausgård ser pusset i Munchs pensel". Billedkunst, nr. 3, 2017, s. 64-65

Bjerke, Øivind Storm: I Munchs kunstlaboratorium. Klassekampen 10.05.2017

Rød, Arve: Munch uten ord. Dagbladet 04.05.2017

 

Intervju med KOK:

Scholl, Joachim: "In mir steckt sehr viel Selbsthass". Deutschlandfunk Kultur [Online]. 05.10.2015

Reif, Lillian: Treet som elsket øksen. [Om Munch]. Kunst, nr. 2, 2017, s. 60-66

Gustavsson, Cecilia: ”Jag bär på mycket skam”. Aftonbladet Söndag 07.05.2017

Gustavsson, Cecilia: ”Att skriva om sex var förfärligt svårt ”. Aftonbladet Söndag 23.04.2017

Farsethås, Ane: Vill, fri og modig. Morgenbladet 05.05.2017

Borud, Heidi: "Jeg kjenner meg litt igjen i Munch". Aftenposten 26.04.2017

Undheim Larsen, Dag Eivind: Vil vise en villere Munch. Klassekampen 04.05.2017

Liljestrand, Jens: Mannen utenför. [Intervju da KOK fikk Björn Nillsonprisen for kulturjournalistikk]. Expressen 14.02.2017

Syvertsen, Otto Emil: Romanens sørlandske virkelighet. Fædrelandsvennen 06.03.1999

Pedersen, Jes Stein: Når Knausgård og Munch blander blod. Politiken 14.05.2017

Schillinger, Liesl: Why Karl Ove Knausgaard Can’t Stop Writing. Wall Street Journal 04.11.2015

Mangold, Ljoma: "Roh, kraftvoll, intensiv". Die Zeit 17.05.2017

Anthony, Andrew: "Writing is a way of getting rid of shame". The Guardian 01.03.2015

Liu, Max: The Norwegian literary sensation on his My Struggle series. Independent 25.02.2016

House, Christian: "After the Scream". Christie's - News and Views. 13.07.2017

Rebhandl, Bert: "Es kommt, wenn ich schreibe". Der Standard 22.07.2017

Johannesson, Sune: Knausgård nobbade träff med Trump: “Vågade inte”. Ystads Allehanda 27.05.2017

Skårderud, Finn: "Munch strevde med det sosiale. Det kan jeg kjenne meg igjen i". Aftenposten 02.05.2017

Skårderud, Finn: Knausgård kuraterer Munch. Information 12.05.2017

Korneliussen, Rannveig: Selvfølelsen ble skamfert. Dagbladet 04.05.2017

Kleen, Björn af: "Det är bättre att folk läser ”Mein Kampf ” än att den blir mytisk". Dagens Nyheter 17.06.2017


[Tilbake til Karl Ove Knausgård-bibliografi]